Yaşar Nalçacı

Yeni Teknoloji (Acısız Bilinçli Sedasyon Anesteziler)

Supraperiostal veya blok anestezi teknikleri ile yeterli anestezi saglanamadıgında tercih edilen bu teknikte anestezik solüsyon direkt olarak ilgili disin periodontal membranına verilir.Özellikle hemofilili hastalarda rejyonal anestezi uygulamasının derin dokularda hemoraji olusturma riskinden dolayı, buhastalarda en sık kullanılan anestezi teknigi intraligamental anestezidir.

Lokal infiltrasyon Anestezi Teknikleri 
Anestezik solüsyonun dis, deri veya mukoza dokularına yakın sinir sonlanmalarına zerk edilmesidir.

intraligamental Anestezi
Supraperiostal veya blok anestezi teknikleri ile yeterli anestezi saglanamadıgında tercih edilen bu teknikte anestezik solüsyon direkt olarak ilgili disin periodontal membranına verilir.Özellikle hemofilili hastalarda rejyonal anestezi uygulamasının derin dokularda hemoraji olusturma riskinden dolayı, buhastalarda en sık kullanılan anestezi teknigi intraligamental anestezidir
Diş ile diş eti arasına (ligamenter aralığa ) anestezi solüsyonun damlatılması ile uygulanan ve iğnenin diş etine batırılmadan yapılan anestezidir. Burada sadece o diş uyuşur bütün çenede uyuşukluk hissedilmez.

Topikal Anestezi
Topikal anestezi kullanımının baslıca amacı, yumusak doku içine igne penetrasyonu sırasında olusan agrıyı azaltmaktır.

Submukozal Anestezi (Supraperiostal Anestezi)
Anestezik solüsyonun periost üzerine zerk edildigi tekniktir. Solüsyon periosttan, kortikal ve spongioz kemiklerden infiltre olarak kemik içindeki  sinir liflerine ulasır. Submukozal anestezi, dis hekimliginde lokal infiltrasyon anestezi teknikleri arasında en sık kullanılanıdır. Bu nedenle bu teknik pratikte lokal infiltrasyon anestezisi olarak tanımlanır mandibüler anestezi. mandibulada bulunan posterior dişler için uygulanan anestezi tekniğidir. direk ve indirek olarak iki yöntem vardır.

Tüber anestezi: 
nervüs maxillaris’in dalı olan rami alveolares superiores posteriores üst büyük azı dişleri çevresini innerve eder.

Foramen mental anestezi:
Foramen mentale nin corpus mandibule deki lokalİzasyonu genellile 4-5 nolu dşlerin arasında olduğu belirtilsede bazı kaynaklarda da  foramen mentale 2. premoların altnda yer aldığı belirtilir.bu anestezi yapılırken sol elle  alt dudak dışa doğru çekilir iki premolar dişin arasından dik olarak periosta paralel 3-4 mm girilir ve anestezi sağlanır.

Rejyonel anestezi
Lokal anestezilere göre daha geniş bölgede inhibasyon sağlayan daha uzun süreli müdahalelerde tercih edilen anestezidir.
Üst Çenede Uygulanan  intraoral Sinir Blogu Anestezi Teknikleri

1. Posterior superior alveolar (PSA) anestezisi (Tuber Anestezisi)
Nervus (N) maxillarisin posterior superior alveolar dallarının anestezisini saglamak için kullanılan bir tekniktir.1 Bu anestezi teknigi ile üst 1.büyük azı disinin distobukkal ve palatinal kökleri, 2. ve 3. Büyük azı dislerin bütün kökleri ile periodonsiyumlarının ve bukkal mukozanın blokajı saglanır.

 2-Nazopalatin Sinir Blogu
Sert damagın ön kısmında anestezi saglamak için yaygın olarak kullanılan anestezi teknigidir.17 Ckitaraflı nazopalatin sinirler nazal septum boyunca asagı dogru inerek insiziv kanala girerler ve insiziv foramenden sert damak ön orta noktaya açılırlar. Enjeksiyon santral dislerin arka tarafından insiziv papilin yan tarafına uygulanır.

3-intrapulpal Anestezi
Kanal tedavisi sırasında diger lokal anestezi teknikleri ile yeterli anestezi saglanamadıgı durumlarda derin pulpa anestezisi elde etmek için lokal anestezik solüsyonun direkt olarak pulpa üzerine  zerk  edildigi tekniktir.
 Posterior superior alveolar (PSA) anestezisi (Tuber Anestezisi) Nervus (N) maxillarisin posterior superior alveolar dallarının anestezisini saglamak için kullanılan bir tekniktir.1 Bu anestezi teknigi ile üst 1.büyük azı disinin distobukkal ve palatinal kökleri, 2. ve 3. büyük
azı dislerin bütün kökleri ile periodonsiyumlarının ve bukkal mukozanın blokajı saglanır.

Nazopalatin Sinir Blogu Sert damagın ön kısmında anestezi saglamak için yaygın olarak kullanılan anestezi teknigidir.iki taraflı nazopalatin sinirler nazal septum boyunca asagı dogru inerek insiziv kanala girerler ve insiziv foramenden sert damak ön orta noktaya açılırlar. Enjeksiyon santral dislerin arka tarafından insiziv papilin yantarafına uygulanır. Cgne mediale ve yukarıya 5 mm kadar ilerletilir ve solüsyon zerk edilir. Anterior Palatin Sinir Blogu Bu anestezi ile sert damagın 2/3 arka kısmındamukoperiostumun anestezisi saglanır. Solüsyon foramen palatinum majus agzına veya içerisine verilir.Hastanın bası arkaya yatırılır, agzı çok açtırılıp “A hattı”saptandıktan sonra bu hattın 1 cm sert damak tarafından ve alveol kenarının 1 cm iç tarafından igne mukozaya batırılır. 0,5 cm ilerlendikten sonra 0,5-0,75 ml solüsyon yavasça zerk edilir.

BİLİNÇLİ  SEDASYON   
Bilinçli Sedasyon, Nitroz Oksit gazının solunmasıyla sakinleştirici etki veren, korku ve kaygıyı ortadan kaldıran bir sistemdir. Bu sistem genel anestezi değildir. Hasta hekimden aldığı komutları yerine getirir. Diş hekimi hastadan ağzını açması istediğinde hasta bunu kolaylıkla yapar.
Kullanım alanları;
- Diş Hekimi korkusu bulunan yetişkinler
- Bulantı/kusma refleksi olan hastalar
- Endişeli ve korkan çocuklar
- Fiziksel, zihinsel engelli hastalar
Nitroz Oksit solunmaya başladıktan kısa bir süre sonra hastanın endişeleri hızla ortadan kalkar. Stresi bir anda rahatlamaya dönüşür. Nitroz Oksit akışı kesildikten sonra sadece 3 ile 5 dakika içinde vücuttan yine solunum yoluyla uzaklaşır ve hasta günlük aktivitelerine aynen devam edebilir. Çalışanlar için öğle tatilinde bile uygulanabilir. Refakatçi gerektirmez. Uygulamadan sonra araç kullanılmasında sakınca yoktur.

Nitroz Oksit nedir?
Solunduğunda korku ve kaygıları ortadan kaldıran, sakinleştirici etki yaratan bir gazdır. Gülme gazı olarak bilinen bu gaz, dünyada özellikle ABD ve Avrupa’da başta diş hekimliği olmak üzere birçok medikal alanda yaygın olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Nitroz Oksit güvenli midir?
Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda güvenilirdir. Toksik etkisi yoktur ve kullanımdan sonra çok kısa bir sürede hiçbir etki bırakmadan vücuttan uzaklaşır.

Bilinçli Sedasyonun avantajları nelerdir?
1.Hasta açısından rahat ve güvenli bir ortam yaratması yanında, korku hissini tamamen giderir, anksiyeteyi ortadan kaldırır. 
2.Ağrı eşiğini yükselterek ağrıyı hissetmemenizi sağlar. 
3.Diş hekimi stresinin ortadan kaldırılması ve istenmeyen reflekslerin önlenmesi ile hekim açısından son derece rahat bir çalışma ortamı sağlar. 
4.Özellikle korkuya eğilimli çocukların belleklerinde derin izler bırakacak psikolojik travmaları engeller. 
5.Bazı kalp hastaları ve yüksek tansiyonlu hastalarda lokal anestezi ortamının daha rahat tolere edilmesini sağlar.

Estetik Diş ve Diş Eti Estetiği

 • Nükhet Duru - Diş ve Diş eti Sağlığının Önemi
 • Dr Aytuğ ve Diş Hekimi Yaşar Nalçacı - Estetik Diş
 • Nükhet Duru - Estetik Diş Hekimliği
 • Dr Aytuğ ile Diş Sağlığı ve Diş Estetiği
 • Ebru Şallı - Gülüş Tasarımı
 • expo saglik - Altın Oranlara Göre Diş Estetiği
 • Estetik Gülüşlerde Altın Oran Nedir?
 • Snap On Smile - Tak Çıkart Diş
 • Nurseli İdiz - Estetik Diş Oranları
  Türkçe